Paziņojums par Frigate AS kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu / News / Investor relations / Frigate.eu | Investment business service

Paziņojums par Frigate AS kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Rīga, 2021-06-30 11:38 CEST -- Frigate AS, reģistrācijas Nr. 40103953555, juridiskā adrese Vaļņu iela 19 - 1D, Rīga, LV-1050, valde paziņo, ka 2021. gada 31. jūlijā, plkst.10:00, Rīgā, Vaļņu ielā 19 - 1D notiks Frigate AS kārtēja akcionāru sapulce. Kārtējo akcionāru sapulci sasauc Frigate AS valde.

Darba kārtība:

2020. gada pārskata apstiprināšana.
Lēmuma pieņemšana par 2020. finanšu gada peļņas izlietojumu.
Revidenta ievēlēšana 2021. gada finanšu pārskatu revīzijai.
Ieraksta datums akcionāru dalībai Frigate AS kārtējā akcionāru sapulcē ir 2021. gada 23. jūlijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu piedalīties Frigate AS kārtējā akcionāru sapulcē 2021. gada 31. jūlijā.

Frigate AS akcionāriem ir tiesības balsot pirms akcionāru sapulces ievērojot turpmāk minēto:

akcionāra balsojumam jābūt sagatavotam rakstiski ar paraksta īstuma notariālo apliecinājumu vai parakstītam ar drošu elektronisko parakstu;
akcionāra balsojumam jābūt nepārprotami izteiktam par katru sapulces darba kārtības jautājumu atsevišķi latviešu, krievu vai angļu valodā;
akcionāra balsojumam jābūt saņemtam Frigate AS birojā Rīgā, Vaļņu ielā 19 - 1D, vai e-pastā Turn on Javascript! līdz 2021. gada 30. jūlijam plkst. 17:00;
ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē, un šādā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.
Akcionāriem, kuri vēlas piedalīties klātienes sapulcē, pirms reģistrācijas sapulcei jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai testēšanas sertifikātu, ka akcionārs pēdējo 48 stundu laikā pirms sapulces ir veicis Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai 2 stundu pirms sapulces veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un noteiktos fiziskās distancēšanas ierobežojumus, akcionāri tiek aicināti izvērtēt nepieciešamību sapulces klātienes apmeklējumam un izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Akcionāru tiesības piedalīties sapulcē vai balsot pirms sapulces ar pārstāvju starpniecību nav ierobežotas. Lai varētu piedalīties sapulcē vai balsot pirms sapulces, akcionāra pārstāvim nepieciešams iesniegt Frigate AS pārstāvību apliecinoša dokumenta notariāli apliecinātu kopiju.

Ar Frigate AS kārtējās akcionāru sapulces lēmuma projektiem akcionāri var iepazīties Frigate AS birojā Rīgā, Vaļņu iela 19 - 1D, laika periodā no 2021. gada 16. jūlija līdz 2021. gada 30. jūlijam darba dienās no plkst. 11:00 līdz 13:00, bet sapulces dienā – tieši pirms sapulces.

Frigate AS valde

Frigate AS, dibināta 2015. gadā Latvijā, ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā, Singapūrā, Lietuvā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. Frigate AS piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas dod iespēju ieguldītājiem piekļūt vērtspapīriem - ieguldījumu konsultācijas, portfeļu pārvaldīšana, pasūtījumu izpilde klientiem, strukturēti produkti dažādiem klientu veidiem, investīciju darījumu dokumentācijas pārvaldība un palīdzība uzņēmumiem piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos. Frigate AS personālam ir piešķirtas visas licences, kas nepieciešamas darbam vērtspapīru tirgū, kā arī tam ir plaša pieredze darbā ar dokumentāciju un sadarbības pieredze ar regulējošajām iestādēm. Uzņēmuma speciālisti ir regulējošās iestādēs atbilstoši sertificēti darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas jomā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.frigate.eu.

Frigate AS akcijas ir iekļautas Nasdaq Baltic First North Market.

Frigate AS sertificētais konsultants ir SIA Nexia Audit Advice.

 

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Vaļņu iela 19 - 1D, Rīga, LV-1050, Latvija
         Kontaktpersona: Armands Bušs, partneris
         E-pasts: Turn on Javascript!
         Telefons: +371 29512246
         
         Sertificētais konsultants:
         SIA Nexia Audit Advice
         Kontaktpersona: Olga Molčanova
         E-pasts: Turn on Javascript!
         Telefons: +371 67333228