Paziņojums par Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu / News / Investor relations / Frigate.eu | Investment business service

Paziņojums par Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Rīga, 2022-01-18 12:56 CET -- Frigate AS, reģistrācijas Nr. 40103953555, adrese Vaļņu iela 19-1D, Rīga, LV-1050, paziņo par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu. Sapulces norises vieta un laiks: Frigate AS biroja telpas Vaļņu iela 19-1D, Rīga, LV-1050, 2022. gada 21. februārī plkst. 10.00. Sapulci sasauc valde. 

Darba kārtība:

Revidenta iecelšana 2021. gada finanšu pārskatu revīzijai.
Ieraksta datums akcionāru dalībai Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2022. gada 11. februāris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu piedalīties Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulcē. Akcionāru reģistrācija sapulcei notiks 2022. gada 21. februārī no plkst. 9.30 sapulces norises vietā.

Frigate AS akcionāriem ir tiesības balsot pirms akcionāru sapulces, ievērojot turpmāk minēto:

akcionāra balsojumam jābūt sagatavotam rakstiski ar paraksta īstuma notariālo apliecinājumu vai parakstītam ar drošu elektronisko parakstu;
akcionāra balsojumam jābūt nepārprotami izteiktam par katru sapulces darba kārtības jautājumu atsevišķi latviešu, krievu vai angļu valodā;
akcionāra balsojumam jābūt saņemtam Frigate AS birojā Rīgā, Vaļņu ielā 19-1D, vai e-pastā: Turn on Javascript! līdz 2022. gada 20. februārim plkst. 24.00;
ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē un šādā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.
Akcionāriem, kuri vēlas piedalīties klātienes sapulcē, pirms reģistrācijas sapulcei jāuzrāda derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai testēšanas sertifikāts. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un noteiktos fiziskās distancēšanās ierobežojumus, akcionāri tiek aicināti izvērtēt nepieciešamību sapulces klātienes apmeklējumam un izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Akcionāru tiesības piedalīties sapulcē vai balsot pirms sapulces ar pārstāvju starpniecību nav ierobežotas. Lai varētu piedalīties sapulcē vai balsot pirms sapulces, akcionāra pārstāvim nepieciešams iesniegt Frigate AS pārstāvību apliecinoša dokumenta notariāli apliecinātu kopiju.

Ar Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulces lēmuma projektiem akcionāri var iepazīties Frigate AS birojā Rīgā, Vaļņu ielā 19-1D, laika periodā no 2022. gada 24. janvāra līdz 2022. gada 18. februārim darba dienās no plkst.11.00 līdz 13.00, bet sapulces dienā - tieši pirms sapulces.

Frigate AS valde

 

Frigate AS, dibināta 2015. gadā Latvijā, ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā, Singapūrā, Lietuvā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. Frigate AS piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas dod iespēju ieguldītājiem piekļūt vērtspapīriem - ieguldījumu konsultācijas, portfeļu pārvaldīšana, pasūtījumu izpilde klientiem, strukturēti produkti dažādiem klientu veidiem, investīciju darījumu dokumentācijas pārvaldība un palīdzība uzņēmumiem piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos. Frigate AS personālam ir piešķirtas visas licences, kas nepieciešamas darbam vērtspapīru tirgū, kā arī tam ir plaša pieredze darbā ar dokumentāciju un sadarbības pieredze ar regulējošajām iestādēm. Uzņēmuma speciālisti ir regulējošās iestādēs atbilstoši sertificēti darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas jomā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.frigate.eu.

Frigate AS akcijas ir iekļautas Nasdaq Baltic First North Market.

Frigate AS sertificētais konsultants ir AS Nexia Audit Advice.

 

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Vaļņu iela 19-1D, Rīga, LV-1050, Latvija
         Kontaktpersona: Armands Bušs, partneris
         E-pasts: Turn on Javascript!
         Telefons: +371 29512246
         
         Sertificētais konsultants:
         AS Nexia Audit Advice
         Kontaktpersona: Olga Molčanova
         E-pasts: Turn on Javascript!
         Telefons: +371 67333228