Paziņojums par Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu / News / Investor relations / Frigate.eu | Investment business service

Paziņojums par Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Frigate AS, reģistrācijas Nr. 40103953555, juridiskā adrese Smilšu iela 18, Rīga, LV-1050, valde paziņo, ka 2019. gada 15. aprīlī, plkst.10:00, Rīgā, Smilšu ielā 18, notiks Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulce. Ārkārtas akcionāru sapulci sasauc Frigate AS valde.

Darba kārtība:

Frigate AS pamatkapitāla palielināšana, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana un grozījumu izdarīšana Frigate AS statūtos.
Ieraksta datums akcionāru dalībai Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2019. gada 5. aprīlis. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu piedalīties Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulcē 2019. gada 15. aprīlī.

Akcionāru tiesības piedālīties sapulcē ar pārstāvju starpniecību nav ierobežotas – pārstāvības dokumentiem jāatbilst likumam. Lai varētu piedalīties un balsot ārkārtas sapulcē, akcionāram vai tā pārstāvim nepieciešams atnākt uz sapulci un uzrādīt pasi vai personas apliecību, kā arī, nepieciešamības gadījumā, pārstāvību apliecinošo dokumentu.

Ar Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulces lēmuma, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu un statūtu grozījumu projektiem var iepazīties Frigate AS birojā Rīgā, Smilšu ielā 18, sākot no šī paziņojuma saņemšanas dienas, darba dienās no plkst.11:00 līdz 13:00.

Frigate AS valde

 

AS Frigate, dibināta 2015. gadā Latvijā, ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā, Singapūrā, Lietuvā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. AS Frigate piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas dod iespēju ieguldītājiem piekļūt vērtspapīriem - ieguldījumu konsultācijas, portfeļu pārvaldīšana, pasūtījumu izpilde klientiem, strukturēti produkti dažādiem klientu veidiem, investīciju darījumu dokumentācijas pārvaldība un palīdzība uzņēmumiem piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos. AS Frigate personālam ir piešķirtas visas licences, kas nepieciešamas darbam vērtspapīru tirgū, kā arī tam ir plaša pieredze darbā ar dokumentāciju un sadarbības pieredze ar regulējošajām iestādēm. Uzņēmuma speciālisti ir regulējošās iestādēs atbilstoši sertificēti darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas jomā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.frigate.eu.

AS Frigate akcijas ir iekļautas Nasdaq Baltic First North Market.

AS Frigate sertificētais konsultants ir SIA Nexia Audit Advice.

 

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Smilšu iela 18, Rīga, LV-1050, Latvija
         Kontaktpersona: Armands Bušs, partneris
         E-pasts: Turn on Javascript!
         Telefons: +371 29512246
         
         Sertificētais konsultants:
         SIA Nexia Audit Advice
         Kontaktpersona: Olga Molčanova
         E-pasts: Turn on Javascript!
         Telefons: +371 67333228