Frigate AS revidētais 2021. gada pārskats / News / Investor relations / Frigate.eu | Investment business service

Frigate AS revidētais 2021. gada pārskats

Rīga, 2022-07-16 18:14 CEST -- Frigate AS publicē revidēto 2021. gada pārskatu. 2021. gada pārskats kopā ar neatkarīgu revidentu ziņojumu ir pieejams pielikumā (latviešu valodā).

Saskaņā ar revidēta finanšu pārskata datiem 2021. gadu Frigate AS noslēdza ar negatīvu darbības rezultātu jeb zaudējumiem EUR 197 176 apmērā, salīdzinot ar 2020. gada peļņu EUR 38 783. Šāds rezultāts galvenokārt saistīts ar vairāku projektu atlikšanu, ieguldījumu pārvērtējumu meitas uzņēmumos, divu meitas kompāniju slēgšanu un izmaksu pieaugumu. Neto apgrozījums 2021. gadā, salīdzinot ar 2020. gadu, samazinājās par aptuveni 14%, kas galvenokārt saistīts ar aktivitātes kritumu Covid-19 rezultātā.

Frigate AS kopējie aktīvi 2021. gada beigās, salīdzinot ar gada sākumu, samazinājās par aptuveni 13%, kas galvenokārt saistītas ar līdzdalību asociētā uzņēmuma atsavināšanā un zaudējumu no līdzdalības vērtības neatgūstamo vērtību likvidētai meitas sabiedrībai. 2020. gadā (par aptuveni 1.3 %) samazinājās Frigate AS saistības, gada beigās sasniedzot EUR 357 092 apmēru, savukārt pašu kapitāls samazinājās par aptuveni 16% un 2021. gada 31. decembrī veidoja EUR 1 005 149.

Sabiedrība 2022. gadā turpinās aktīvo saimniecisko darbību un sadarbību ar partneriem un klientiem, noslēgs jaunus sadarbības līgumus ar potenciāliem klientiem. Īstenojot šos plānus, Sabiedrība ir paredzējusi palielināt savu apgrozījumu.

Frigate AS valde

 

Frigate AS, dibināta 2015. gadā Latvijā, ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā, Lietuvā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. Frigate AS piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas dod iespēju ieguldītājiem piekļūt vērtspapīriem - ieguldījumu konsultācijas, portfeļu pārvaldīšana, pasūtījumu izpilde klientiem, strukturēti produkti dažādiem klientu veidiem, investīciju darījumu dokumentācijas pārvaldība un palīdzība uzņēmumiem piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos. Frigate AS personālam ir piešķirtas visas licences, kas nepieciešamas darbam vērtspapīru tirgū, kā arī tam ir plaša pieredze darbā ar dokumentāciju un sadarbības pieredze ar regulējošajām iestādēm. Uzņēmuma speciālisti ir regulējošās iestādēs atbilstoši sertificēti darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas jomā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.frigate.eu.

Frigate AS akcijas ir iekļautas Nasdaq Baltic First North Market.

Frigate AS sertificētais konsultants ir AS Nexia Audit Advice.

 

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Vaļņu iela 19-1D, Rīga, LV-1050, Latvija
         Kontaktpersona: Armands Bušs, partneris
         E-pasts: Turn on Javascript!
         Telefons: +371 29512246
         
         Sertificētais konsultants:
         AS Nexia Audit Advice
         Kontaktpersona: Olga Molčanova
         E-pasts: Turn on Javascript!
         Telefons: +371 67333228