Frigate AS revidētais 2020. gada pārskats / News / Investor relations / Frigate.eu | Investment business service

Frigate AS revidētais 2020. gada pārskats

Rīga, 2021-07-19 16:47 CEST -- Frigate AS publicē revidēto 2020. gada pārskatu. 2020. gada pārskats kopā ar neatkarīgu revidentu ziņojumu ir pieejams pielikumā (latviešu valodā).

2020. gadā Frigate AS turpināja aktīvo saimniecisko darbību un sadarbību ar partneriem un klientiem, noslēdza jaunus sadarbības līgumus ar potenciāliem klientiem. Saskaņā ar revidēta finanšu pārskata datiem Sabiedrības bilances kopsumma uz 31.12.2020. sastāda EUR 1 564 306; neto apgrozījums par 2020. gadu sastāda EUR 331 506; pārskata gada peļņa – EUR 38 783.

Frigate AS valde

 

Frigate AS, dibināta 2015. gadā Latvijā, ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā, Singapūrā, Lietuvā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. Frigate AS piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas dod iespēju ieguldītājiem piekļūt vērtspapīriem - ieguldījumu konsultācijas, portfeļu pārvaldīšana, pasūtījumu izpilde klientiem, strukturēti produkti dažādiem klientu veidiem, investīciju darījumu dokumentācijas pārvaldība un palīdzība uzņēmumiem piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos. Frigate AS personālam ir piešķirtas visas licences, kas nepieciešamas darbam vērtspapīru tirgū, kā arī tam ir plaša pieredze darbā ar dokumentāciju un sadarbības pieredze ar regulējošajām iestādēm. Uzņēmuma speciālisti ir regulējošās iestādēs atbilstoši sertificēti darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas jomā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.frigate.eu.

Frigate AS akcijas ir iekļautas Nasdaq Baltic First North Market.

Frigate AS sertificētais konsultants ir SIA Nexia Audit Advice.

 

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Vaļņu iela 19 - 1D, Rīga, LV-1050, Latvija
         Kontaktpersona: Armands Bušs, partneris
         E-pasts: Turn on Javascript!
         Telefons: +371 29512246
         
         Sertificētais konsultants:
         SIA Nexia Audit Advice
         Kontaktpersona: Olga Molčanova
         E-pasts: Turn on Javascript!
         Telefons: +371 67333228