Frigate AS nerevidēts starpperioda finanšu pārskats par 2023. gada 6 mēnešiem / News / Investor relations / Frigate.eu | Investment business service

Frigate AS nerevidēts starpperioda finanšu pārskats par 2023. gada 6 mēnešiem

Rīga, 2023-09-29 09:10 CEST -- Frigate AS publicē nerevidēto starpperioda finanšu pārskatu par 2023. gada 6 mēnešiem. Starpperioda finanšu pārskats kopā ar vadības ziņojumu ir pieejams pielikumā (latviešu valodā).

2023. gadā Sabiedrība plāno turpināt aktīvo saimniecisko darbību un sadarbību ar partneriem un klientiem, noslēgt jaunus sadarbības līgumus ar potenciāliem klientiem. Īstenojot šos plānus, Sabiedrība ir paredzējusi pārskata gadā palielināt savu apgrozījumu.

Frigate AS valde

 

Frigate AS, dibināta 2015. gadā Latvijā, ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. Frigate AS piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas dod iespēju ieguldītājiem piekļūt vērtspapīriem - ieguldījumu konsultācijas, portfeļu pārvaldīšana, pasūtījumu izpilde klientiem, strukturēti produkti dažādiem klientu veidiem, investīciju darījumu dokumentācijas pārvaldība un palīdzība uzņēmumiem piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos. Frigate AS personālam ir piešķirtas visas licences, kas nepieciešamas darbam vērtspapīru tirgū, kā arī tam ir plaša pieredze darbā ar dokumentāciju un sadarbības pieredze ar regulējošajām iestādēm. Uzņēmuma speciālisti ir regulējošās iestādēs atbilstoši sertificēti darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas jomā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.frigate.eu.

Frigate AS akcijas ir iekļautas Nasdaq Baltic First North Market.

Frigate AS sertificētais konsultants ir AS Nexia Audit Advice.

 

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Vaļņu iela 19-1D, Rīga, LV-1050, Latvija
         Kontaktpersona: Armands Bušs, partneris
         E-pasts: Turn on Javascript!
         Telefons: +371 29512246
         
         Sertificētais konsultants:
         AS Nexia Audit Advice
         Kontaktpersona: Olga Molčanova
         E-pasts: Turn on Javascript!
         Telefons: +371 67333228