Frigate AS 2023. gada 29. maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi / News / Investor relations / Frigate.eu | Investment business service

Frigate AS 2023. gada 29. maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Rīga, 2023-05-29 11:39 CEST --  

1. 2022. gada pārskata apstiprināšana

Apstiprināt Frigate AS 2022. gada pārskatu.

2. Lēmuma pieņemšana par 2022. finanšu gada peļņas izlietojumu / zaudējumu segšanu

Segt 2022. gada zaudējumus no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

3. Revidenta ievēlēšana 2023. gada finanšu pārskatu revīzijai

Ievēlēt SIA “SANDRA DZERELE UN PARTNERIS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003476595, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas licence Nr. 38, par Frigate AS revidentu pārskata periodam no 2023. gada 01. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim, nosakot revidentam atlīdzību par 2023. gada finanšu pārskata revīziju EUR 4 500, neiekļaujot PVN.

Frigate AS valde

 

Frigate AS, dibināta 2015. gadā Latvijā, ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. Frigate AS piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas dod iespēju ieguldītājiem piekļūt vērtspapīriem - ieguldījumu konsultācijas, portfeļu pārvaldīšana, pasūtījumu izpilde klientiem, strukturēti produkti dažādiem klientu veidiem, investīciju darījumu dokumentācijas pārvaldība un palīdzība uzņēmumiem piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos. Frigate AS personālam ir piešķirtas visas licences, kas nepieciešamas darbam vērtspapīru tirgū, kā arī tam ir plaša pieredze darbā ar dokumentāciju un sadarbības pieredze ar regulējošajām iestādēm. Uzņēmuma speciālisti ir regulējošās iestādēs atbilstoši sertificēti darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas jomā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.frigate.eu.

Frigate AS akcijas ir iekļautas Nasdaq Baltic First North Market.

Frigate AS sertificētais konsultants ir AS Nexia Audit Advice.

 

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Vaļņu iela 19-1D, Rīga, LV-1050, Latvija
         Kontaktpersona: Armands Bušs, partneris
         E-pasts: Turn on Javascript!
         Telefons: +371 29512246
         
         Sertificētais konsultants:
         AS Nexia Audit Advice
         Kontaktpersona: Olga Molčanova
         E-pasts: Turn on Javascript!
         Telefons: +371 67333228