Frigate AS 2020. gada 31. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti / News / Investor relations / Frigate.eu | Investment business service

Frigate AS 2020. gada 31. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Frigate
Kārtējās akcionāru sapulces sasaukšana
Frigate AS 2020. gada 31. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti
 
Rīga, 2020-07-16 11:11 CEST -- 1. 2019. gada pārskata apstiprināšana

Lēmuma projekts: apstiprināt Frigate AS 2019. gada pārskatu.

2. Lēmuma pieņemšana par 2019. finanšu gada peļņas izlietojumu

Lēmuma projekts: atstāt 2019. gada peļņu nesadalītu.

3. Revidenta ievēlēšana 2020. gada finanšu pārskatu revīzijai

Lēmuma projekts: par Frigate AS 2020. gada finanšu pārskata revidentu ievēlēt SIA "Orients Audit & Finance", reģistrācijas Nr. 50003597621 (licence Nr. 28). Noteikt revidentam atlīdzību par 2020. gada finanšu pārskata revīziju EUR 3 360, neiekļaujot PVN.

4. Padomes sastāva maiņa

Lēmuma projekts: atcelt Padomi un ievēlēt Padomi šādā sastāvā:

Pavel Dushin;
Aleksander Letovaltsev;
Sergey Gulkin.
Frigate AS valde

 

Frigate AS, dibināta 2015. gadā Latvijā, ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā, Singapūrā, Lietuvā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. Frigate AS piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas dod iespēju ieguldītājiem piekļūt vērtspapīriem - ieguldījumu konsultācijas, portfeļu pārvaldīšana, pasūtījumu izpilde klientiem, strukturēti produkti dažādiem klientu veidiem, investīciju darījumu dokumentācijas pārvaldība un palīdzība uzņēmumiem piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos. Frigate AS personālam ir piešķirtas visas licences, kas nepieciešamas darbam vērtspapīru tirgū, kā arī tam ir plaša pieredze darbā ar dokumentāciju un sadarbības pieredze ar regulējošajām iestādēm. Uzņēmuma speciālisti ir regulējošās iestādēs atbilstoši sertificēti darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas jomā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.frigate.eu.

Frigate AS akcijas ir iekļautas Nasdaq Baltic First North Market.

Frigate AS sertificētais konsultants ir SIA Nexia Audit Advice.

 

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Vaļņu iela 19 - 1D, Rīga, LV-1050, Latvija
         Kontaktpersona: Armands Bušs, partneris
         E-pasts: Turn on Javascript!
         Telefons: +371 29512246
         
         Sertificētais konsultants:
         SIA Nexia Audit Advice
         Kontaktpersona: Olga Molčanova
         E-pasts: Turn on Javascript!
         Telefons: +371 67333228