Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulcē 2019. gada 30. aprīlī pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu pamatkapitāla palielināšanas noteikumos / News / Investor relations / Frigate.eu | Investment business service

Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulcē 2019. gada 30. aprīlī pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu pamatkapitāla palielināšanas noteikumos

1. 2018. gada pārskata apstiprināšana

Apstiprināt Frigate AS Valdes sastādītu un Padomes izskatītu 2018. gada pārskatu.

2. Lēmuma pieņemšana par 2018. finanšu gada peļņas izlietojumu

Atstāt 2018. gada peļņu nesadalītu.

3. Revidenta ievēlēšana 2019. gada finanšu pārskatu revīzijai

Par Frigate AS 2019. gada finanšu pārskata revidentu ievēlēt SIA "Orients Audit & Finance" (licence Nr. 28). Noteikt revidentam atlīdzību par 2019. gada finanšu pārskata revīziju EUR 3 360, neiekļaujot PVN.

Frigate AS publicē revidēto 2018. gada pārskatu. 2018. gada pārskats kopā ar neatkarīgu revidentu ziņojumu ir pieejams pielikumā (latviešu valodā).

Frigate AS valde

 

Frigate AS, dibināta 2015. gadā Latvijā, ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā, Singapūrā, Lietuvā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. Frigate AS piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas dod iespēju ieguldītājiem piekļūt vērtspapīriem - ieguldījumu konsultācijas, portfeļu pārvaldīšana, pasūtījumu izpilde klientiem, strukturēti produkti dažādiem klientu veidiem, investīciju darījumu dokumentācijas pārvaldība un palīdzība uzņēmumiem piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos. Frigate AS personālam ir piešķirtas visas licences, kas nepieciešamas darbam vērtspapīru tirgū, kā arī tam ir plaša pieredze darbā ar dokumentāciju un sadarbības pieredze ar regulējošajām iestādēm. Uzņēmuma speciālisti ir regulējošās iestādēs atbilstoši sertificēti darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas jomā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.frigate.eu.

Frigate AS akcijas ir iekļautas Nasdaq Baltic First North Market.

Frigate AS sertificētais konsultants ir SIA Nexia Audit Advice.

 

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Smilšu iela 18, Rīga, LV-1050, Latvija
         Kontaktpersona: Armands Bušs, partneris
         E-pasts: Turn on Javascript!
         Telefons: +371 29512246
         
         Sertificētais konsultants:
         SIA Nexia Audit Advice
         Kontaktpersona: Olga Molčanova
         E-pasts: Turn on Javascript!
         Telefons: +371 67333228