CORRECTION: Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulcē 2019. gada 30. decembrī pieņem lēmumu par jaunu Padomes locekļu ievēlēšanu / News / Investor relations / Frigate.eu | Investment business service

CORRECTION: Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulcē 2019. gada 30. decembrī pieņem lēmumu par jaunu Padomes locekļu ievēlēšanu

Rīga, 2019-12-30 17:53 CET -- Veikt papildinājumus pieņemtajos lēmumos: 2. Citi jautājumi un 3. Grozījumi Statūtos. 

Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulcē 2019. gada 30. decembrī tika pieņemti sekojošie lēmumi:

1. Frigate AS Padomes locekļu atsaukšana un jaunas Padomes locekļu vēlēšanas.

​Atsaukt Frigate AS Padomes locekļus un ievēlēt Frigate AS Padomē šādas personas: Aleksejs Bahtinovs, Pavel Dushin un Armands Bušs.

2. Citi jautājumi.

Iekļaut jautājumu par Frigate AS valdes sastāva paplašināšanu no 2 līdz 3 valdes locekļu pozīcijām un Frigate AS Statūtu grozījumiem izskatīšanai šajā sapulcē.

3. Grozījumi Statūtos.

Grozīt Frigate AS Statūtus un izteikt Frigate AS Statūtu 7.1. punktu šādi: "Valdes sastāvā ir trīs valdes locekļi. Padome no valdes locekļu vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju un viņa vietnieku.".

Frigate AS valde

 

Frigate AS, dibināta 2015. gadā Latvijā, ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā, Singapūrā, Lietuvā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. Frigate AS piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas dod iespēju ieguldītājiem piekļūt vērtspapīriem - ieguldījumu konsultācijas, portfeļu pārvaldīšana, pasūtījumu izpilde klientiem, strukturēti produkti dažādiem klientu veidiem, investīciju darījumu dokumentācijas pārvaldība un palīdzība uzņēmumiem piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos. Frigate AS personālam ir piešķirtas visas licences, kas nepieciešamas darbam vērtspapīru tirgū, kā arī tam ir plaša pieredze darbā ar dokumentāciju un sadarbības pieredze ar regulējošajām iestādēm. Uzņēmuma speciālisti ir regulējošās iestādēs atbilstoši sertificēti darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas jomā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.frigate.eu.

Frigate AS akcijas ir iekļautas Nasdaq Baltic First North Market.

Frigate AS sertificētais konsultants ir SIA Nexia Audit Advice.

 

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Smilšu iela 18, Rīga, LV-1050, Latvija
         Kontaktpersona: Armands Bušs, partneris
         E-pasts: Turn on Javascript!
         Telefons: +371 29512246
         
         Sertificētais konsultants:
         SIA Nexia Audit Advice
         Kontaktpersona: Olga Molčanova
         E-pasts: Turn on Javascript!
         Telefons: +371 67333228