AS Frigate nerevidēts starpperioda finanšu pārskats par 2018. gada 6 mēnešiem / News / Investor relations / Frigate.eu | Investment business service

AS Frigate nerevidēts starpperioda finanšu pārskats par 2018. gada 6 mēnešiem

AS Frigate publicē nerevidēto starpperioda finanšu pārskatu par 2018. gada 6 mēnešiem. Starpperioda finanšu pārskats kopā ar vadības ziņojumu ir pieejams pielikumā (latviešu valodā).

AS Frigate ieņēmumi par 2018. gada 6 mēnešiem sastāda EUR 271 347, kas palielinājās par 4.4 reizēm, salīdzinot ar 2017. gada 6 mēnešiem. Sabiedrība pārskata periodu noslēdza ar peļņu EUR 193 161 apmērā.

2018. gadā Sabiedrība plāno turpināt aktīvo saimniecisko darbību un sadarbību ar partneriem un klientiem, noslēgt jaunus sadarbības līgumus ar potenciāliem klientiem. Īstenojot šos plānus, Sabiedrība ir paredzējusi pārskata gadā palielināt apgrozījumu.

AS Frigate, dibināta 2015. gadā Latvijā, ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā, Singapūrā, Lietuvā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. AS Frigate piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas dod iespēju ieguldītājiem piekļūt vērtspapīriem - ieguldījumu konsultācijas, portfeļu pārvaldīšana, pasūtījumu izpilde klientiem, strukturēti produkti dažādiem klientu veidiem, investīciju darījumu dokumentācijas pārvaldība un palīdzība uzņēmumiem piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos. AS Frigate personālam ir piešķirtas visas licences, kas nepieciešamas darbam vērtspapīru tirgū, kā arī tam ir plaša pieredze darbā ar dokumentāciju un sadarbības pieredze ar regulējošajām iestādēm. Uzņēmuma speciālisti ir regulējošās iestādēs atbilstoši sertificēti darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas jomā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.frigate.eu.

AS Frigate akcijas ir iekļautas Nasdaq Baltic First North Market.

AS Frigate sertificētais konsultants ir SIA Nexia Audit Advice.

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Smilšu iela 18, Rīga, LV-1050, Latvija
         Kontaktpersona: Armands Bušs, partneris
         E-pasts: Turn on Javascript!
         Telefons: +371 29512246
         
         Sertificētais konsultants:
         SIA Nexia Audit Advice
         Kontaktpersona: Olga Molčanova
         E-pasts: Turn on Javascript!
         Telefons: +371 67333228