Paziņojums par AS Frigate kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu / News / Investor relations / Frigate.eu | Investment business service

Paziņojums par AS Frigate kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Frigate AS, reģistrācijas Nr. 40103953555, juridiskā adrese Smilšu iela 18, Rīga, LV-1050, valde paziņo, ka 2019. gada 29. aprīlī, plkst.10:00, Rīgā, Smilšu ielā 18, notiks Frigate AS kārtēja akcionāru sapulce. Kārtējo akcionāru sapulci sasauc Frigate AS valde.

Darba kārtība:

1. 2018. gada pārskata apstiprināšana;

2. Lēmuma pieņemšana par 2018. finanšu gada peļņas izlietojumu;

3. Revidenta ievēlēšana 2019. gada finanšu pārskatu revīzijai.

Ieraksta datums akcionāru dalībai Frigate AS kārtējā akcionāru sapulcē ir 2019. gada 17. aprīlis. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu piedalīties Frigate AS kārtējā akcionāru sapulcē 2019. gada 29. aprīlī.

Akcionāru tiesības piedālīties sapulcē ar pārstāvju starpniecību nav ierobežotas – pārstāvības dokumentiem jāatbilst likumam. Lai varētu piedalīties un balsot kārtējā sapulcē, akcionāram vai tā pārstāvim nepieciešams atnākt uz sapulci un uzrādīt pasi vai personas apliecību, kā arī, nepieciešamības gadījumā, pārstāvību apliecinošo dokumentu.

Ar Frigate AS kārtējās akcionāru sapulces lēmuma projektiem akcionāri var iepazīties Frigate AS birojā Rīgā, Smilšu ielā 18, sākot no šī paziņojuma saņemšanas dienas, darba dienās no plkst.11:00 līdz 13:00.

AS Frigate, dibināta 2015. gadā Latvijā, ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā, Singapūrā, Lietuvā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. AS Frigate piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas dod iespēju ieguldītājiem piekļūt vērtspapīriem - ieguldījumu konsultācijas, portfeļu pārvaldīšana, pasūtījumu izpilde klientiem, strukturēti produkti dažādiem klientu veidiem, investīciju darījumu dokumentācijas pārvaldība un palīdzība uzņēmumiem piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos. AS Frigate personālam ir piešķirtas visas licences, kas nepieciešamas darbam vērtspapīru tirgū, kā arī tam ir plaša pieredze darbā ar dokumentāciju un sadarbības pieredze ar regulējošajām iestādēm. Uzņēmuma speciālisti ir regulējošās iestādēs atbilstoši sertificēti darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas jomā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.frigate.eu.

AS Frigate akcijas ir iekļautas Nasdaq Baltic First North Market.

AS Frigate sertificētais konsultants ir SIA Nexia Audit Advice.

Kontaktinformācija:

Adrese: Smilšu iela 18, Rīga, LV-1050, Latvija

Kontaktpersona: Armands Bušs, partneris

E-pasts: Turn on Javascript!

Telefons: +371 29512246

Sertificētais konsultants:

SIA Nexia Audit Advice

Kontaktpersona: Olga Molčanova

E-pasts: Turn on Javascript!

Telefons: +371 67333228